User Tools

Site Tools


ehdokkaana_2016_kirkollisvaaleissa

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
ehdokkaana_2016_kirkollisvaaleissa [2016/02/10 11:07]
matias
ehdokkaana_2016_kirkollisvaaleissa [2016/02/15 12:03] (current)
matias
Line 6: Line 6:
  
  
-**Alustavien tietojen 10.2.2016 mukaan Colette Roto on tullut valituksi Tampereen hiippakunnan hiippakuntavaltuustoon vuosiksi 2016-2020.**  +**Maanantaina 15.2.2016 tulosten mukaan Colette Roto on tullut valituksi Tampereen hiippakunnan hiippakuntavaltuustoon vuosiksi 2016-2020. ** 
- +** Kirkolliskokouksen jäsenten vaalissa hän tuli oman listansa toiseksi varajäseneksi.
-Keskustalainen seurakuntaväki valitsi Colette Roton Somerolta ehdokkaaksi Tampereen hiippakunnassa 9.2.2016 suoritettaviin vaaleihin sekä hiippakuntavaltuuston vaaliin että kirkolliskokouksen vaaliin. Alustavan ääntenlaskun tuloksen mukaan hänet valittiin hiippakuntavaltuustoon+
  
 +Keskustalainen seurakuntaväki valitsi Colette Roton Somerolta ehdokkaaksi Tampereen hiippakunnassa 9.2.2016 suoritettaviin vaaleihin sekä hiippakuntavaltuuston vaaliin että kirkolliskokouksen vaaliin. 
 Valinnan tekivät kirkkovaltuutetut sekä yhteistalousseurakunnissa lisäksi seurakuntaneuvostojen jäsenet seurakuntien väkimäärän mukaan painotetuin äänin äänestäen. Valinnat tehtiin hiippakunnittain.  Valinnan tekivät kirkkovaltuutetut sekä yhteistalousseurakunnissa lisäksi seurakuntaneuvostojen jäsenet seurakuntien väkimäärän mukaan painotetuin äänin äänestäen. Valinnat tehtiin hiippakunnittain. 
  
Line 37: Line 37:
  
    
-** Tässä vaalissa lisäksi tuli jäsenyys Tampereen hiippakuntavaltuustoon, vaalissa ehdokasnumerolla 10 **+** Tässä vaalissa lisäksi tuli jäsenyys Tampereen hiippakuntavaltuustoon ja keskustan seurakuntaväen listan toinen varajäsenyys kirkolliskokoukseen.**
  
  
/home/weby/roto/data/pages/ehdokkaana_2016_kirkollisvaaleissa.txt · Last modified: 2016/02/15 12:03 by matias