User Tools

Site Tools


ehdokkaana_2016_kirkollisvaaleissa

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
ehdokkaana_2016_kirkollisvaaleissa [2016/02/10 11:07]
matias
ehdokkaana_2016_kirkollisvaaleissa [2016/02/15 12:03] (current)
matias
Line 6: Line 6:
  
  
-**Alustavien tietojen 10.2.2016 mukaan Colette Roto on tullut valituksi Tampereen hiippakunnan hiippakuntavaltuustoon vuosiksi 2016-2020.**  +**Maanantaina 15.2.2016 ​tulosten ​mukaan Colette Roto on tullut valituksi Tampereen hiippakunnan hiippakuntavaltuustoon vuosiksi 2016-2020. ** 
- +** Kirkolliskokouksen jäsenten vaalissa hän tuli oman listansa toiseksi varajäseneksi." ​
-Keskustalainen seurakuntaväki valitsi Colette Roton Somerolta ehdokkaaksi Tampereen hiippakunnassa 9.2.2016 suoritettaviin vaaleihin sekä hiippakuntavaltuuston vaaliin että kirkolliskokouksen vaaliin. Alustavan ääntenlaskun tuloksen mukaan hänet valittiin hiippakuntavaltuustoon+
  
 +Keskustalainen seurakuntaväki valitsi Colette Roton Somerolta ehdokkaaksi Tampereen hiippakunnassa 9.2.2016 suoritettaviin vaaleihin sekä hiippakuntavaltuuston vaaliin että kirkolliskokouksen vaaliin. ​
 Valinnan tekivät kirkkovaltuutetut sekä yhteistalousseurakunnissa lisäksi seurakuntaneuvostojen jäsenet seurakuntien väkimäärän mukaan painotetuin äänin äänestäen. Valinnat tehtiin hiippakunnittain. ​ Valinnan tekivät kirkkovaltuutetut sekä yhteistalousseurakunnissa lisäksi seurakuntaneuvostojen jäsenet seurakuntien väkimäärän mukaan painotetuin äänin äänestäen. Valinnat tehtiin hiippakunnittain. ​
  
Line 37: Line 37:
  
    
-** Tässä vaalissa lisäksi tuli jäsenyys Tampereen hiippakuntavaltuustoon, vaalissa ehdokasnumerolla 10 **+** Tässä vaalissa lisäksi tuli jäsenyys Tampereen hiippakuntavaltuustoon ​ja keskustan seurakuntaväen listan toinen varajäsenyys kirkolliskokoukseen.**
  
  
/home/weby/roto/data/pages/ehdokkaana_2016_kirkollisvaaleissa.txt · Last modified: 2016/02/15 12:03 by matias