User Tools

Site Tools


matiasfi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
matiasfi [2012/10/12 03:47]
matias
matiasfi [2013/12/17 15:11] (current)
matias
Line 5: Line 5:
  
 ==== Rovasti ==== ==== Rovasti ====
 +
 +
 +==== Vuoden somerolainen 2012 ====
 +
 +
  
 Porvoon hiippakunnan pappi 31.12.2008 asti Porvoon hiippakunnan pappi 31.12.2008 asti
Line 17: Line 22:
 Someron seurakunnan seurakuntapastori 1.5.2008-30.6.2008 Someron seurakunnan seurakuntapastori 1.5.2008-30.6.2008
  
-Someron seurakunnan Somerniemen kappeliseurakunnan vt kappalainen 1.7.2008 - 12.5.2011+Someron seurakunnan Somerniemen kappeliseurakunnan vt kappalainen 1.7.2008 - 12.5.2011   
 + 
 +Someron seurakunnan seurakuntapastori 13.5.2011 - 30.4.2012 ja 1.6.2012 - 31.7.2012 
 + 
 +Tammelan seurakunnan seurakuntapastori 1.6.2013 - 28.7.20013 
 +  
 +Someron seurakunnan seurakuntapastori 1.12.2013 - 31.12.2013 
 + 
 +Someron seurakunnan vt kappalainen 1.2.2014 - 31.5.2014.  
  
-Someron seurakunnan seurakuntapastori 13.5.2011 - 30.4.2012 sekä 1.6.2012 - 31.7.2012 
  
 Eläkkeelle 1.5.2012 alkaen.  Eläkkeelle 1.5.2012 alkaen. 
Line 47: Line 60:
  
  
-==== **  Vaalit 2012  Ehdokas nro 33   ** ====+====   Someron kaupunginvaltuuston jäsen  ==== 
 + 
 + 
 +====   Someron kaupungin Tarkastulautakunnan puheenjohtaja                   ==== 
 + 
 + 
 +====   Forssan ammatti-instituutin Yhtymävaltuuston jäsen ====   
 + 
 + 
 +====   Keskustan Varsinais-Suomen piirin Kirkollisasiain toimikunnan puheenjohtaja ==== 
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
 + [[vaalit 002| Yhteistyö on voimaa]] 
 + 
 + [[vaalit 003| Ehdokkaan henkilön esittelyä ]]   
  
- [[vaalit 001| Kunnat ja veroäyrin hinta ]] 
  
 ==== Sukua ==== ==== Sukua ====
Line 55: Line 85:
 [[paunoroto|Pauno setä ]] [[paunoroto|Pauno setä ]]
  
- +====      Tekstejä      ====
-==== Tekstejä ====+
  
  
Line 85: Line 114:
  
 [[text012| Jeesuksen ja Nikodemoksen välisen keskustelun alun selitystä Joh. 3 jakeet 1-9]] [[text012| Jeesuksen ja Nikodemoksen välisen keskustelun alun selitystä Joh. 3 jakeet 1-9]]
 +
 +[[text013| Vedestä ja Hengestä syntyminen Joh. 3 jakeet 3 ja 5]]
 +
  
  
/home/weby/roto/data/attic/matiasfi.1350038827.txt.gz · Last modified: 2012/10/12 03:47 by matias