User Tools

Site Tools


text005

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
text005 [2009/01/02 22:08]
matias
text005 [2009/01/02 22:11] (current)
matias
Line 14: Line 14:
  
 www.roto.nu www.roto.nu
 +
 +//[[matiasfi|Takaisin Matiaksen sivulle suomeksi]]//
    
  
  
-==  +== Jumalan siunausta toivottaen seuraava analyysi. ==
-Jumalan siunausta toivottaen seuraava analyysi. ==+
  
  
Line 278: Line 279:
 Mutta kun Ylösnoussut Kritus pannaan kaiken keskukseksi, niin maailmanlaajuinen yhteys avautuu. tulevan maailman ovet ovat selkosen selällään ja rakkauden ateria odottaa riemuitsevaa kansaa. Sillä meidän toivomme on ankkuroitu Jumalan tekoon, meidän ainoa aktiivinen tekomme, se että olemme tulleet uskon osallisuuteen, toteutui täydellisesti passiivisessa teossa, kun meidät kasteen kautta tuotiin Kristuksen yhteyteen. Tähän yhteyteen tuomme mielellämme jokaisen, myös jokaisen kristilliseen perheeseen syntyneen lapsen. Mutta kun Ylösnoussut Kritus pannaan kaiken keskukseksi, niin maailmanlaajuinen yhteys avautuu. tulevan maailman ovet ovat selkosen selällään ja rakkauden ateria odottaa riemuitsevaa kansaa. Sillä meidän toivomme on ankkuroitu Jumalan tekoon, meidän ainoa aktiivinen tekomme, se että olemme tulleet uskon osallisuuteen, toteutui täydellisesti passiivisessa teossa, kun meidät kasteen kautta tuotiin Kristuksen yhteyteen. Tähän yhteyteen tuomme mielellämme jokaisen, myös jokaisen kristilliseen perheeseen syntyneen lapsen.
  
 +//[[matiasfi|Takaisin Matiaksen sivulle suomeksi]]//
  
/home/weby/roto/data/pages/text005.txt · Last modified: 2009/01/02 22:11 by matias