User Tools

Site Tools


text007

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
text007 [2009/11/15 13:45]
matias
text007 [2009/11/15 13:46] (current)
matias
Line 25: Line 25:
 Kamerunin eteläosassa on laaja ginealais-kongolaisen metsän ekosysteemi , eli siis kansanomaisesti sanoen viidakkoa.  Alueella on huomattu  437 paikoillaan olevaa lajia, 83 muuttolintulajia, peräti 166 on juuri tälle alueelle tyypillisiä lajeja, vaikkakin vain yksi laji on tämän alueen ainutlaatuisuus. Kamerunin eteläosassa on laaja ginealais-kongolaisen metsän ekosysteemi , eli siis kansanomaisesti sanoen viidakkoa.  Alueella on huomattu  437 paikoillaan olevaa lajia, 83 muuttolintulajia, peräti 166 on juuri tälle alueelle tyypillisiä lajeja, vaikkakin vain yksi laji on tämän alueen ainutlaatuisuus.
  
-Luin Kamerunin lintujensuojelua käsittelevän kirjan ”Pour la sauvegarde des oiseaux forestiers du  Cameroun. Sen kirjoittajia ovat Yaoundén yliopiston ekologian professori Jean-Paul DECOUX, ornitologi Roger Comeille FOTSO sekä eläimistöstä ja luonnonpuistoista vastaava ministeriön sihteeri Ibrahim Soaré NJOYA. +Luin Kamerunin lintujensuojelua käsittelevän kirjan ”Pour la sauvegarde des oiseaux forestiers du  Cameroun. Sen kirjoittajia ovat Yaoundén yliopiston ekologian professori Jean-Paul DECOUX, ornitologi Roger Comeille FOTSO sekä eläimistöstä ja luonnonpuistoista vastaava ministeriön sihteeri Ibrahim Soaré NJOYA.  
-   +
 Kirjassa esiteltiin edellä mainittu afro-vuoristoisen ekosysteemin alueella eläviä lajeja. Tälle luontotyypille ominaista on alueen korkeus 1500-2000 m merenpinnan yläpuolella. Siksi tällä alueella on suhteellisen viileää vaikka ollaankin alueella, missä aurinko paistaa suoraan ylhäältä. Alueella on myös runsaasti sateita. Vuotuinen sademäärä on yli 1400 millimetriä eli kyseessä on trooppisten sateiden alue. Tällainen ekosysteemi esiintyy maailmassa vain Kamerunissa ja Zairen itäosissa. Kirjassa esiteltiin edellä mainittu afro-vuoristoisen ekosysteemin alueella eläviä lajeja. Tälle luontotyypille ominaista on alueen korkeus 1500-2000 m merenpinnan yläpuolella. Siksi tällä alueella on suhteellisen viileää vaikka ollaankin alueella, missä aurinko paistaa suoraan ylhäältä. Alueella on myös runsaasti sateita. Vuotuinen sademäärä on yli 1400 millimetriä eli kyseessä on trooppisten sateiden alue. Tällainen ekosysteemi esiintyy maailmassa vain Kamerunissa ja Zairen itäosissa.
  
/home/weby/roto/data/pages/text007.txt · Last modified: 2009/11/15 13:46 by matias