User Tools

Site Tools


text010

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
text010 [2011/05/19 09:08]
matias
text010 [2011/05/19 09:11] (current)
matias
Line 5: Line 5:
  
 Psalmissa 136 sanotaan että Jumala on hyvä. Psalmissa 136 sanotaan että Jumala on hyvä.
 +
 Jumalan ikuinen armo on ilmausta hänen olemuksestaan. Jumala on rakkaus. Jumalan ikuinen armo on ilmausta hänen olemuksestaan. Jumala on rakkaus.
 +
 Koska Jumala on hyvä niin myös hänen tekonsa ovat hyviä. Näin on ollut jo alusta alkaen. ​ Koska Jumala on hyvä niin myös hänen tekonsa ovat hyviä. Näin on ollut jo alusta alkaen. ​
 +
 Luomiskertomuksessa kerrotaan Jumalan luomisteosta,​ että se oli hyvä. ​ Luomiskertomuksessa kerrotaan Jumalan luomisteosta,​ että se oli hyvä. ​
  
Line 16: Line 19:
  
  
-1 Moos. 1:10+ 
 +=== 1 Moos. 1:10 ===
  
 ”Ja Jumala näki, että se oli hyvä. ” ”Ja Jumala näki, että se oli hyvä. ”
Line 36: Line 40:
  
  
-Psalmissa ​136:1  Jumalasta sanotaan+=== Psalmi ​136:1 === 
 + 
 +Jumalasta sanotaan ​seuraavaa:
  
 Kiittäkäät Herraa, sillä hän on hyvä; sillä hänen laupiutensa pysyy ijankaikkisesti. ​ Kiittäkäät Herraa, sillä hän on hyvä; sillä hänen laupiutensa pysyy ijankaikkisesti. ​
/home/weby/roto/data/pages/text010.txt · Last modified: 2011/05/19 09:11 by matias