User Tools

Site Tools


text011

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
text011 [2014/07/14 08:44]
matias
text011 [2014/12/04 04:02] (current)
matias
Line 19: Line 19:
  
  
 +**Tammelan rovastikunnassa vuodesta 2008 alkae mm seuraavista aiheista**
  
  
  
-**Vuosina 2008 – 2011 olen Somerniemellä pitänyt esitelmiä aiheista**+Pappien veljespiirissä Islam ja kristinusko 
 + 
 + 
 +Somerniemellä rovastikunnan lähetysjuhlassa Luterilaisen maailmanliiton julkaisu Lähetys kontekstissa 
 + 
 + 
 + 
 +Forssassa Sansan kesäjuhlilla Sawtu Linjiilan fulfulden kielinen työ Saharan eteläpuolisessa Afrikassa 
 + 
 + 
 + 
 +Somerniemellä rovastikunnan oman väen lähetysjuhlassa Sawtu Linjiilan fulfulden kielinen työ Saharan eteläpuolisessa Afrikassa 
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
 +**Vuodesta 2008 alkaen olen pitänyt Somerniemellä esitelmiä aiheista**
  
  
Line 44: Line 62:
  
  
-Luterilaisen maailmanliiton julkaisu Lähetys kontekstissa 
  
 +Martti Luther
  
- 
-Martti Luther 
  
  
Line 74: Line 90:
 Herran siunaus Herran siunaus
    
- 
- 
  
  
Line 96: Line 110:
  
 Isä meidän rukouksesta sekä kaksi kertaa  Häntälässä että kerran  Hämeenlinnassa ja vielä toimintavuosi 2011-2012 Svenssonilla pidetyissä sanan ja rukouksen illoissa luentosarja rukous kerrallaan.  Isä meidän rukouksesta sekä kaksi kertaa  Häntälässä että kerran  Hämeenlinnassa ja vielä toimintavuosi 2011-2012 Svenssonilla pidetyissä sanan ja rukouksen illoissa luentosarja rukous kerrallaan. 
 +
 +
 +
 +Viron joutuminen itsenäisestä valtiosta Neuvostoliiton osavaltioksi useampi kokoontuminen 
  
  
/home/weby/roto/data/pages/text011.txt · Last modified: 2014/12/04 04:02 by matias