User Tools

Site Tools


text013

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

text013 [2013/12/17 15:13]
matias created
text013 [2013/12/17 15:15] (current)
matias
Line 1: Line 1:
 +
 +//​[[matiasfi|Takaisin Matiaksen sivuille]]//​
 +
  
  
Line 62: Line 65:
 Justinos kertoo miehistä ja naisista, ​ jotka "jo lapsina ovat tehdyt opetuslapsiksi"​ viitaten ilmauksellaan Matteuksen kastekäskyyn jossa opetuslapseuttaminen tapahtuu kasteen toimittamisella. Justinos kertoo miehistä ja naisista, ​ jotka "jo lapsina ovat tehdyt opetuslapsiksi"​ viitaten ilmauksellaan Matteuksen kastekäskyyn jossa opetuslapseuttaminen tapahtuu kasteen toimittamisella.
  
 +
 +
 +//​[[matiasfi|Takaisin Matiaksen sivuille]]//​
  
    
/home/weby/roto/data/pages/text013.txt · Last modified: 2013/12/17 15:15 by matias