User Tools

Site Tools


text013

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

text013 [2013/12/17 15:13]
matias created
text013 [2013/12/17 15:15] (current)
matias
Line 1: Line 1:
 +
 +//[[matiasfi|Takaisin Matiaksen sivuille]]//
 +
  
  
Line 62: Line 65:
 Justinos kertoo miehistä ja naisista,  jotka "jo lapsina ovat tehdyt opetuslapsiksi" viitaten ilmauksellaan Matteuksen kastekäskyyn jossa opetuslapseuttaminen tapahtuu kasteen toimittamisella. Justinos kertoo miehistä ja naisista,  jotka "jo lapsina ovat tehdyt opetuslapsiksi" viitaten ilmauksellaan Matteuksen kastekäskyyn jossa opetuslapseuttaminen tapahtuu kasteen toimittamisella.
  
 +
 +
 +//[[matiasfi|Takaisin Matiaksen sivuille]]//
  
    
/home/weby/roto/data/pages/text013.txt · Last modified: 2013/12/17 15:15 by matias