User Tools

Site Tools


vaalit_001

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
vaalit_001 [2012/10/12 03:55]
matias
vaalit_001 [2012/10/12 03:58] (current)
matias
Line 1: Line 1:
  
 +
 +//​[[matiasfi|Takaisin Matiaksen sivuille]]//​
  
  
Line 109: Line 111:
  
 Kyllä meidän on aihetta jatkossakin tehdä se minkä voimme, että rahoituksen taso pysyy hyvänä. ​ Kyllä meidän on aihetta jatkossakin tehdä se minkä voimme, että rahoituksen taso pysyy hyvänä. ​
 +
 +
 +//​[[matiasfi|Takaisin Matiaksen sivuille]]//​
  
  
/home/weby/roto/data/pages/vaalit_001.txt · Last modified: 2012/10/12 03:58 by matias