User Tools

Site Tools


vaalit_003

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
vaalit_003 [2012/11/01 00:08]
matias
vaalit_003 [2012/11/01 00:10] (current)
matias
Line 61: Line 61:
  
 Olen toiminut ainakin jonkin aikaa esim. seuraavissa luottamustehtävissä toisilla paikkakunnilla. Olen toiminut ainakin jonkin aikaa esim. seuraavissa luottamustehtävissä toisilla paikkakunnilla.
 +
 +- pankin hallintoneuvoston jäsenenä
  
 - kunnanvaltuutettuna - kunnanvaltuutettuna
/home/weby/roto/data/pages/vaalit_003.txt · Last modified: 2012/11/01 00:10 by matias