User Tools

Site Tools


on_2012_10_27

Tillbaka till Matias sida

Inför Helgen

Text: Matt. 5:13-15.

Reformationsdagen

Reformationen ledde till att evangeliet förkunnas klart. Vi är frälsta av nåd allena, genom tron allena och tack vare Jesus Kristus allena. Evangeliet ska vara i bruk för hela livet från det minsta till det största.

Under Jesu tid var jordsaltet en blandning av sand och salt. Det lades i vatten. Vattnet togs av och häldes i ett kärl. Vattnet torkades och saltet blev färdigt för bruket. Sanden som blivit kvar kastades bort.

I Lovisa har klockan i Rådhusets torn varit ur funktion en längre tid. Nu ska man fundera över vad ska göras med saken.

Då reformationen var på gång gälde det att se till att evangeliet i kyrkan ska vara i funktion. Det gälde att reagera. Det blev reformation.

Om en människa i sitt eget liv observerar att livet inte mera visar rätt tid, att sältan i livets mening inte mera ger smak, är det rätt så klogt att korrigera läget, låta evangeliets fulla kraft komma in i realtiden, in i livets centrum, så att evangeliets friska smak kan överge en full mening i livet. Så att det goda och styrkegivande kan råda och förstärka tillvaron i sin helhet.

Vid stränderna av Gennesarets sjö under Jesu tid kunde vissa städer synas ända långt ifrån. I dagsljuset kunde solstrålarna speglas från stadsmurarna och under nätterna kunde ljusen från husen i städerna synas för alla som befann sig vid stranden eller seglade ute på havet.

Evangeliet ska också lysa fram för hela omgivningen. Det ska förkunnas överallt. Det ska inge gömmas eller döljas, utan det ska skina klart för alla till ljus i livet.

Såsom gässen som flyger från tundrorna via Pernåviken till Västeuropa, ska också evangeliet vandra från en ort till en annan, från ett land till ett annat, från en kontinent till en annan. Evangeliet ska vandra vidare och bli det sanna ljuset för hela världen.

3 Under krigstiden behövde husen mörkläggas för att fienden inte kunde hitta mål för sina flygvapen. Under freden kan vi ha ljuset öppet och klart framme.

Otaliga gånger har man i flere kommunala sammanhang diskuterat om gato- eller vägbelysningen här eller där. Fördelarna och nakdelarna har vägts mot varandra. I beslut är det fråga om balansen mellan nyttan och kostnaderna.

Sådana här timliga motsättningar förekommer inte i evangeliet för i morgon. Jesu ger undervisning genom en liknelse som berättar om en lampa, som lyser i en kammare. I liknelsen kommer det sanna ljuset fram. Ljuset göms inte under en hink, utan ställs öppet fram för hela hushållet. Så ska evangeliet förkunnas öppet utan de minsta förbehåll, hela folket till fromma och nytta.

Sammanfattningsvis kan vi säga: Det sanna ljuset har redan kommit. Jesus Kristus är världen Ljus. Ljuset från honom ska lysa fram för hela omgivningen, både i vår närhet och överallt i hela världen.

Matias Roto

Prost

matias@roto.nu

www.roto.nu

Tillbaka till Matias sida

/home/weby/roto/data/pages/on_2012_10_27.txt · Last modified: 2012/11/01 00:25 by matias