User Tools

Site Tools


text009

Takaisin Matiaksen sivuille

Arvoisa lukija

Hyvää kessää

Somero seura järjestää Pitäjänpäivät sunnuntaina 11.7.2010

Juhlat alkaa Someron kirkossa klo 10.00 Liturgina toimii pastori Maria Kiviniemi, Saarnan pittää someron kiälellä rovasti Tauno Matias Roto, Kanttorina toimii Annika Kempe ja Tekstinlukijoina toimii someron kiältä ossaavii ihmisii.

Mää tahtoisin palautet oheisist yrityksist saara käännetyks sunnuntain 11.7.2010 tekstit someron kiälelle.

Kaikenlainen palaute on tervetullutta.

Ei tää kumminkaa kellään pakko ol, niin et jonkun kohral tää voi vaa olla tiarottamist, kun saa tiatoonsa et mukava päivä orottaa, muutamil tää taas on menovihje oikeim mukavaaj juhlaan tulemisest.

Jumalan siunauksen toivotuksin

Matias Roto

Takaisin Matiaksen sivuille _

Täs voi ny nährä käännösten ensimmäiset luonnokset.

Erikielisiä käännöksiä voi verrata internetistä osoitteesta

http://mlbible.com/leviticus/19-1.htm

http://mlbible.com/romans/12-16.htm

http://mlbible.com/matthew/5-20.htm

Kääntämises mul on montaki vaikjaa kohtaa. - Lapsuuden naapuris asu yks perniöläine ja sitä vartem mää en ain tiärä et onks joku sanal loppu nieltävä vai olskos se kirjotettava ulos. - Mää itte asuin nihaj Jokioister rajal ja sitä vartem mun kiäli on enemmä pohjoissomeroo kuin toisist kylist peräsi, vaikka mukulana tulikin käytyy isäv vanhempain tykö Pajulas päin ja ja äirin kotikulmil Häntäläs. - Sanal loppus olevien heikkojen ännien (n-kirjain) kans mää en kyl tiärä mitä pitäs tehrä. Pitäiskös nek kirjottaa ulos vai jättää lukijan niältäväks. - Mitä pitäis tehrä loppuhenkosten kanssa. - Sanavalinnoissa voisi moneenkin kohtaa löytyy viäl paljon somerolaisempi sana jos joku sev vaa hoksais.

- Mones paikas mun piti käyttää selittävvää käännöst et sen sais sanotuks oikein kunnom murteel. - Yleensä vahvastikin selittävän käännöksen takan on kylläki ihan oikjastas eksekeettinen (raamatuntutkimuksellinen) ajatus, vaikka kiäli onkin someron kiälel käännetty. Silti on mielekästä tietää että useakin kohta voidaan ymmärtää toisinkin. Joten rohkeasti tuomaan esille sen minkä itse olette löytäneet. - Täs tullee sit se kysymys ettee et kuin pitkäl pitäs olla selittävä käännös tai hyvin sanatarkka käännös minkä ajatus murteelle kirjoitettaessa voi jossain kohrin hämärtyy niin pitkäks aikaa, kunnes riittävän suuri murrekirjallisuuren aineisto on saanuk kirjallisen asun.

Rakkaat ystävät ja someron kiältä taitavat kylämmiähet ja naiset.

Mää olev valtavan kiitollinen, jos tei voitte auttaa seuraavai käännöste parantamisessa. Kuka tahansa someroo ossaava voi tehrä parannusehrotuksiaan.

Palautteen voi panna sähköpostii matias.roto( @ ) evl.fi

Terveisin Tauno Matias Roto

Rovasti

Takaisin Matiaksen sivuille


Ensmäinel lukukappale ( 3 Moos. 19:1-4, 11-18) on kolmannest Mooseksen kirjast luvust yhreksäntoista jakkeist yhrest neljää ja yhresttoist kahreksaantoista.

Käännös someron kiälel 1 Herra puhus Mooseksel tämmöttiis:

2 Sanok koko Israelin kansalle:

Olkaap pyhät, koska määkin olem pyhä, määj joka oleh Herra teiräj Jumalanne.

3 Jokasen teitist täytyy kunjoittaa äitiäs ja issääs.

Kyll teitin kans täytyy kunnjoittaa lepopäivää ja pittää nek käskyt mikkä mää sitä varten olen antanut. Mää olen Herra, teitij Jumalanne.

4 Älkä sit ruvetko palvelemmaa muita jumalii älkääkä tehkö ittellenne jumalankuvvii. Mää olen Herra teitij Jumalanne.

11 Älkä sit varastelko älkääkä valehrelko älkääkä sit pettäkö toinen toistanne.

12 Älkääkä häpäskö Jumalan nimmee semmottis et tei vannotte vääri.

Mää olen Herra.

13 Älä tee toisel mittää vääri äläkä ota mittää väkisi. Älä myäskääj jätä maksamatta työmiähel sen palkaa sillon kun on maksun aika.

14 Älä tee kuurolle kepposii äläkä pane keppii sokjan jalkain etteen niin, et se kaatuu ja loukkaa ittes, vaa pelkää suj Jumalaas. Mää ole Herra.

15 Älkääs sit antako väärii tuamioi oikeures, eikä saa olla pualueelline oli toinen sit vaivane köyhä tai iso herra,

vaan kun sut pannaan tuamariks niin anna oikja tuamio.

16 Älä ruppee jauruilemmaa toisist ihmisist simmottiis et niitte elämä käy mahrottomaks.

Mää ole Herra.

17 Älä turhaa sih hauro pahoi ajatuksii sul läheisestäs, vaaj jos täytyy niin mes sis sanomaa sil ja jos niin tarvitaan nii sano sit vaikka suarat sanat, ettei se ainaka sun laiminlyäntis takja ruppee tekemään mittää pahhaa.

19 Älä kosta semmosel ihmisel jonka kanssa sää elät äläkä riitele sen kans,

vaan elä sovus naapuris kanssa. Mää olen Herra.


Toinen lukukappale (Room. 12:16-21) on Roomalaiskirjeen kahrennesttoista luvust jakkeest kuuresttoist jakkeeseen kakskymment yks.

Someron kiälel

16 Olkaa yksmiälisii keskenänne. Älkääl luulko liikaa ittestänne, vaan tyytykää siihem mikä teitil kuuluu. Älkää luulko et tei itte tiärätte kaike.

17 Älkää kostako pahaa pahal,

vaa tehkäs semmost, mikä on hyvää kaikil ihmisil.

18 Jos mahrollist on, niin ainakin niim paljon kun se teitist riippuu, eläkäs rauhas ja sovus kaikkein kansa.

19 Älkää hyvät ihmiset ruvekko ittek kostamaav, vaan jättäkää kostaminen Jumalan asjaksi. Sannoohan Jumalan sana,

et tuamio kuuluu Jumalal ja et hän sit maksaa oikeuremmukaisestas.

20 Siäl sanotaam myäs, et jos sun vihollisellas on nälkä, nii anna sil ruakaa, ja jos sil on jano, niin annaj juatavaa. Kun sää tämmöttiis teet niin se on kuij jos sää kassaisit tulisii hiilii sem pääm päälle.

21 Äläs sää anna pahan suu voittaa, vaav voitas sää paha hyväl.


Evankeliumi Matt. 5:20-30 Täm päivän evankeljumi on kirjotettu Matteuksen evankeljumin viirennes luvus kahrennestkymmenenest jakkeest jakkeeseen kolmekymment.

Alla oleva oikeusasteen yleneminen synagoogan rabbin antamasta tuomiosta suuren neuvoston eli sanhedrinin antaamaan tuomioon ja siitä edelleen Jumalan tuomioon, ei viittaa vetoomustuomioistuinjärjestelmää missä alemmasta asiaa nostetaan ylempään, vaan teon raskauden ja rangaistuksen periaatteellisen tärkeyden mukaista porrastusta. ”Kevyet asjat ratkaistiin paikallisesti, ”raskaa” eli periaatteessa merkittävämmät asjat ylemmässä.

Someron kiälel

20. Mää sanon teitil: jollettes tei tee Jumalan tahtoo paljom paremmin kuin kirjanoppineet ja variseukset niin ettes tei sip pääse taivasten valtakuntaa sisäl.

21 Varmaankin tei vanhastas olette kuulleet sanotuks: ”Älä tapa” ja et se joka tappaa on ansainnu oikeuren tuamion.

22 Mut mää sanon teitil, et jokanen, joka vihastuu veljelleen, on ansainnu oikeuren tuamion.

Samal taval, jos joku sannoo toisel, et se on pölkkypää hölmö nii se on ansainnut viälä ankaramman rangaistuksen.

Mut jos joku sannoo, et toinen on täys hullu, nii se on ansainnu helvetin tulen.

23 Niin et jos sää sit viät uhrii temppelin alttaril ja siin sit muistat, et sun veljelläs on jottai suu vastaan,

24 niij jätä ihmees sul lahjas siihe alttarin etteen ja men ensteks sopimaa teirän välit sun veljes kans, ja tus sit uhraamaa sul lahjaas.

25 Ruppee aikonas tekemään sovintoo sun riitakaveris kans kun teiv viäl oletten tiällä oikeuren etteen. Muuton se voi jättää sun juttus tuamarille, ja tuamari voi jättää sut oikeuren vartioille ja sit nes sulkee sut vankilaan.

26 Ja kyl mää sen sis sanon et ihan varmastas sää et sit pääse siält ulos, enne kun sää olet maksanut viimisenkin maksuerän.

27 Tei oletten kuullu sanottavan ettei saa tehrä huarin.

28 Mut mää sanon teitil, et jokaikine joka kattoo viarasta naista viättelevä himo miälessään, on jo tehnyt huarin sen kans.

29 Jos sun oikja silmäs viättelee suu, niin revi se irti ja paiskaa menemään. Parempi se on sul, et sää menetät vaan yhren ruumiin osan, kui et sun koko ruumiis paiskataan helvettiin.

30 Ja jos sun oikja kätes viättelee suu, hakkaa se poikki ja paiskaap pois.

Parempi se sul on, et sää menetät vaan yhren ruumiin osan kui et sun koko ruumiis joutuu helvettiin.

— Tämmösii nen nyt oli.

Takaisin Matiaksen sivuille

/home/weby/roto/data/pages/text009.txt · Last modified: 2010/07/01 01:48 by matias