User Tools

Site Tools


text010

Takaisin Matiaksen sivuille

Jumala on hyvä ja siksi myös hänen tekonsa ovat hyviä

Psalmissa 136 sanotaan että Jumala on hyvä.

Jumalan ikuinen armo on ilmausta hänen olemuksestaan. Jumala on rakkaus.

Koska Jumala on hyvä niin myös hänen tekonsa ovat hyviä. Näin on ollut jo alusta alkaen.

Luomiskertomuksessa kerrotaan Jumalan luomisteosta, että se oli hyvä.

Samaa Ki tov -ilmausta käytetään alkukielessä sekä Jumalasta että hänen teoistaan luomisen yhteydessä.

Sen sijaan septuagintassa käytetään eri hyvyys -sanoja vaikkakin ne käytössä ovat synonyymisiä.

Vulgatassa käytetään samaa sanaa mutta lauseyhteyden takia eri suvussa.

1 Moos. 1:10

”Ja Jumala näki, että se oli hyvä. ”

Alkukielellä hepreaksi

וַיַּרְא אֱלֹהִים כִּי־טֹוב׃

Vanhin käännös on kreikaksi septuaginta käännös

καὶ εἶδεν ὁ θεὸς ὅτι καλόν

kai eiden ho theos hoti kalon

Maaiman eniten vaikuttanut käännös on vulgata käännös latinaksi

et vidit Deus quod esset bonum

Psalmi 136:1

Jumalasta sanotaan seuraavaa:

Kiittäkäät Herraa, sillä hän on hyvä; sillä hänen laupiutensa pysyy ijankaikkisesti.

Alkukielellä hepreaksi sama

הֹודוּ לַיהוָה כִּי־טֹוב כִּי לְעֹולָם חַסְדֹּו׃

Septuagintan käännös kreikaksi (135:1)

αλληλουια ἐξομολογεῖσθε τῷ κυρίῳ ὅτι χρηστός ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος αὐτοῦ

allēlouia exomologeisthe tō kuriō oti chrēstos hoti eis ton aiōna to eleos autou

Vulgata käännös latinaksi (135:1)

confitemini Domino quoniam bonus quoniam in aeternum misericordia eius

Takaisin Matiaksen sivuille

/home/weby/roto/data/pages/text010.txt · Last modified: 2011/05/19 09:11 by matias