User Tools

Site Tools


text010

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
text010 [2011/05/19 09:08]
matias
text010 [2011/05/19 09:11]
matias
Line 5: Line 5:
  
 Psalmissa 136 sanotaan että Jumala on hyvä. Psalmissa 136 sanotaan että Jumala on hyvä.
 +
 Jumalan ikuinen armo on ilmausta hänen olemuksestaan. Jumala on rakkaus. Jumalan ikuinen armo on ilmausta hänen olemuksestaan. Jumala on rakkaus.
 +
 Koska Jumala on hyvä niin myös hänen tekonsa ovat hyviä. Näin on ollut jo alusta alkaen.  Koska Jumala on hyvä niin myös hänen tekonsa ovat hyviä. Näin on ollut jo alusta alkaen. 
 +
 Luomiskertomuksessa kerrotaan Jumalan luomisteosta, että se oli hyvä.  Luomiskertomuksessa kerrotaan Jumalan luomisteosta, että se oli hyvä. 
  
Line 16: Line 19:
  
  
-1 Moos. 1:10+ 
 +=== 1 Moos. 1:10 ===
  
 ”Ja Jumala näki, että se oli hyvä. ” ”Ja Jumala näki, että se oli hyvä. ”
Line 36: Line 40:
  
  
-Psalmissa 136:1  Jumalasta sanotaan+=== Psalmi 136:1 === 
 + 
 +Jumalasta sanotaan seuraavaa:
  
 Kiittäkäät Herraa, sillä hän on hyvä; sillä hänen laupiutensa pysyy ijankaikkisesti.  Kiittäkäät Herraa, sillä hän on hyvä; sillä hänen laupiutensa pysyy ijankaikkisesti. 
/home/weby/roto/data/pages/text010.txt · Last modified: 2011/05/19 09:11 by matias