User Tools

Site Tools


text011

Takaisin Matiaksen sivuille

Arvoisat lukijani

Tässä luetteloa muutamasta pitämästäni luennosta viimeisten noin kolmen vuosikymmenen aikana.

Tammelan rovastikunnassa vuodesta 2008 alkae mm seuraavista aiheista

Pappien veljespiirissä Islam ja kristinusko

Somerniemellä rovastikunnan lähetysjuhlassa Luterilaisen maailmanliiton julkaisu Lähetys kontekstissa

Forssassa Sansan kesäjuhlilla Sawtu Linjiilan fulfulden kielinen työ Saharan eteläpuolisessa Afrikassa

Somerniemellä rovastikunnan oman väen lähetysjuhlassa Sawtu Linjiilan fulfulden kielinen työ Saharan eteläpuolisessa Afrikassa

Vuodesta 2008 alkaen olen pitänyt Somerniemellä esitelmiä aiheista

Abraham Achrenius

Islam ja kristinusko kaksi luentoa

Mikael Agricola kaksi luentoa

Apostoli Paavali

Martti Luther

Elias Lönnrot

Hindulaisuus ja kristinusko

Sakari Topelius

Buddhalaisuus ja kristinusko

Isä meidän rukous

Herran siunaus

Somerolla 2008 alkaen eri yhteyksissä mm seuraavia

1 ja 2 Aikakirjat sekä Esra, Nehemia ja Ester muutaman luvun asiakokonaisuus kerrallaan

Psalmeista valikoituja psalmeja

Eri kirkkovuoden aikojen historiasta ja näiden aikojen sisäisestä logiikasta

Isä meidän rukouksesta sekä kaksi kertaa Häntälässä että kerran Hämeenlinnassa ja vielä toimintavuosi 2011-2012 Svenssonilla pidetyissä sanan ja rukouksen illoissa luentosarja rukous kerrallaan.

Viron joutuminen itsenäisestä valtiosta Neuvostoliiton osavaltioksi useampi kokoontuminen

Svenssonilla pidetty sarja Herran siunauksesta

Svenssonilla pidetty sarja Kolmannesta uskonkappaleesta

Ekumeenisessa illassa pidetty luento Kirkkojen maailmanneuvoston lähetysasiakirjan “Yhdessä kohti elämää: lähetys ja evankelioiminen muuttuvassa maailmassa” esittely Someron helluntaikirkossa

Vuosina 2001-2007 Kamerunissa ranskaksi mm seuraavia

Kristillisen etiikan kurssi seurakuntien saarnaajille

Saarnataidon kurssi seurakuntien saarnaajille

Johanneksen evankeliumin kurssi seurakuntien saarnaajille

sekä toinen raamatunkääntäjille

1 Mooseksen kirjan kurssi seurakuntien saarnaajille. Tässä esim menin historiallisiin taustoihin aina sumerilaisia tekstejä myöten, mutta toisaalta pyrin käytännöllisiin saarnaajien tarpeisiin vastaamiseen viittaamalla useiden kysymysten kohdalla myös vastaaviin UT:n teksteihin ja edelleen kehittäen ajatuksia dogmatiikan kysymyksiin ja käytännön julistus- ja opetustyöhön.

Puhdasoppisuuden ajan kirkkohistoria opintojaan jatkaville papeille

Ilman erillisiä luentoja useissa keskusteluissa annoin Kamerunissa tukea kääntäjille Augsburgin tunnustuksen ensimmäiseen ja Vähän katekismuksen uuteen ja samalla kertaa ensimmäiseen täydelliseen käännökseen gbayan kielelle.

Sipoossa vuosina 1996 – 2001 pidin mm seuraavista aiheista luentoja ruotsiksi

Augsburgin tunnustuksesta yhdessä muutaman muun kanssa erittäin monta istuntoa

Dogmien vaikutus arkiseen elämään yli 10 kerran istunto. Esim miten laskiaisen hernekeitto määräytyy pitkänperjantain ja pääsiäisen sanoman vastaanottamiseen valmistautumisesta tai miten jouluaaton lipeäkala liittyy pikkupaaston kautta inkarnaation dogmaattisen sanoman vastaanottamiseen.

VT:n Deuterokanoniset kirjat joka kirja eri iltana muutama kirja kaksi iltaa. Valtaosassa kirjoista valmistelin asianomaisen kirjan alkukielellä lukien ja tieteellisin kommentaarein täydentäen.

Anglikaanien ja luterilaisten yhteinen Porvoon sopimus

Katolisten ja luterilaisten yhteinen julkilausuma vanhurskauttamisesta

Roomalaiskirje luku kerrallaan. Kuulijoiden joukossa oli valveutuneita seurakuntalaisia, niinpä neljä heistä halusi Lutherin Roomaalaiskirjeen kommentaarin latinaksi.

Ilmestyskirja luku kerrallaan Kerroin kirjan omista lähtökohdista nousevasta teologisesta ja liturgisesta perinteestä ja näiden merkityksestä kristityn rohkaisemiseksi.

Apostoliset isät isä kerrallaan, muutamille kaksi istuntoa. Samaten tässä alkukielellä lukien ja kommentaarein täydennettynä valmisteluissa.

Neljäs Esran kirja. Tekstin asiakokonaisuus kerrallaan. Paikoitellen omaa käännöstä esitellen, paikoitellen vanhaa ruotsinnosta hyödyntäen ja kommentaarein täydentäen.

Tuomaan evankeliumi. Osittain alkukielestä johtopäätöksiä tehden osittain suomalaisten huippututkijain tutkimustuloksia hyödyntäen. Erityisenä tähtäyspisteenä oli antaa kuulijoille käsitys, mitä muutoksia kristinuskon sanomaan on tullut kirjan kussakin käsitellyssä kohdassa.

Islam ja kristinusko yli 10 istuntoa. Muhamedin teologian käsittelyä osaksi hänen historialliseen tilanteeseensa viitaten, osaksi valaisten miten hän muutti kreikkalaisten kirkkoisien lauselmia arabialaiseen ympäristöön. Nostin myös esille seikkoja missä näennäisesti olemme samoilla linjoilla, mutta syvimmältään olemme erittäin kaukana toisistamme ja toisaalta seikkoja missä näennäisesti olemme hyvinkin erilaisia, mutta jossa itse asiassa elämme samoista juurista nousevien perinteiden erilaisissa haaroissa.

Juutalaisuus ja kristinusko kuusi istuntoa

Isä meidän rukous

Kristikunnan vanhoja klassisia tekstejä. Tässä esittelin jumalanpalveluksen ordinarium osia osaksi latinankielisiä tekstejä selittäen kulttuurisesti valveutuneita kuuljoita varten, jotka olivat pyytäneet latinalaisten tekstien käsittelyä ja osaksi hyvin kansantajuisesti näiden jumalanpalveluksen osien merkityksen selitystä tavalliselle riviseurakuntalaiselle.

Jumalakuva ja uskonnollisuus suomenruotsalaisessa kirjallisuudessa kymmenkunta istuntoa. Tässä sarjassa mentiin pari kolme kirjailijaa ehtoossa alkaen Jöns Buddesta aina aikamme nuoriin runoilijoihin.

Raamatun ensimmäisten jakeiden kristologinen käsittely neljän iltapäivän seminaarissa. Käytin hyväksi rabbinistista tulkintametodia ja nostin esille mitä johtopäätöksiä UT on tehnyt näistä sanoista. Aihe iltapäivää kohti oli seuraavasti: 1) Messiaassa loi 2) Jumalan Henki Pyhä Henki 3) Jumala “sanoi” elikkä Jumalan Sana joka on tullut lihaksi ja 4) Tulkoon valkeus elikkä valon symboliikka Jeesuksen ajan juutalaisuudessa ja varhaisessa kristillisyydessä.

Lapinjärvellä 1982-93

Esitelmiä erittäin monista Raamatun kirjoista. Kirja kerrallaan yhdessä istonnossa

Erilaisia luentoja eri lähetyskentistä. Näissä tuli esille maan, kansan ja kulttuurin esittely sekä siellä olevien uskonnollisten tilanteinen kuvaus sekä maan asema lähetystyön näkökulmasta.

Samoihin aikoihin muutamassa naapuriseurakunnassa joistakin aiheista.

mm. Liljendalissa Ilmestyskirjasta luku per istunto periaatteella.

Porvoon tuomiorovastikunnan pappien kokoontumisissa.

mm. etelä-amerikkalaisesta vapautuksen teologiasta. Erityisenä painopisteenä oli toisaalla Boffin teologia ja toisaalla liikkeen ilmentymä yhteiskunnassa.

Hangossa mm

Ruotsalaisella kansanopistolla viikonloppukurssi Galatalaiskirjeestä

Ruotsalaisessa seurakunnassa Johanneksen evankeliumi. Luku istuntoa kohti.

  • *Tässä joitakin niistä luennoista joista olen pitänyt esitelmiä**

Terveisin ja Jumalan siunauksen toivotuksin

Matias Roto

Rovasti

040 – 356 06 25

www.roto.nu

Takaisin Matiaksen sivuille

/home/weby/roto/data/pages/text011.txt · Last modified: 2014/12/04 04:02 by matias