User Tools

Site Tools


text013

Takaisin Matiaksen sivuille

Vedesta ja Hengestä syntyminen

1. Jeesus ja Nikodemos

Yö alkaa Pyhällä maalla klo 18, kun aurinko laskee. Jeesus ja Nikodemos kohtasivat toisensa kun yö juuri oli alkanut. Oli liturgisen hetkihartauden aika. Osallistuivat yhteiseen vesperiin.

Heidän käsittelemänään tekstinä oli Raamatun alun kertomus Jumalan Hengen liikkumisesta vetten päällä.

Tuohon yhteyteen liittyvät Jeesuksen sanat uudesti ylhäältä syntymiseen. Pyhä Henki liikkui veden päällä ja luominen tapahtui. Nyt Pyhä Henki liikkuu kasteveden päällä ja uudesti ylhäältä luominen eli uudestisyntyminen ylhäältä eli syntymä Jumalasta tapahtuu.

Joh. 3: 3,5-6 3:3 Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: “Totisesti, totisesti minä sanon sinulle: joka ei synny uudesti, ylhäältä, se ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa.” 3:4 Nikodeemus sanoi hänelle: “Kuinka voi ihminen vanhana syntyä? Eihän hän voi jälleen mennä äitinsä kohtuun ja syntyä?” 3:5 Jeesus vastasi: “Totisesti, totisesti minä sanon sinulle: jos joku ei synny vedestä ja Hengestä, ei hän voi päästä sisälle Jumalan valtakuntaan. 3:6 Mikä lihasta on syntynyt, on liha; ja mikä Hengestä on syntynyt, on henki.

2. Kaste uudestisyntymisen armoväline

Ensiksi Jeesus sanoo että uudesti ylhäältä syntyminen on välttämätöntä Jumalan valtakuntaaan sisälle pääsyyn. Sitten hän täsmentää tätä kertomalla että se tapahtuu kasteen kautta, missä Jumalan Henki liikkuu veden päällä ja tekee ihmisestä uuden luomuksen, Jumalan lapseksi uudestisyntyneen.

Vanha kirkko on yksimielisesti ymmärtänyt että tässä puhutaan pyhästä kristillisestä kasteesta, kun puhutaan vedestä ja Hengestä syntymisestä.

Otetaanpa tästä esimerkkinä kirkkoisä Origenes.

Origenes kastettiin pikkuvauvana vuonna 185 j.Kr.. Hän oli aikansa oppinein mies ja tunsi koko kirkon perinteen oikein hyvin.

Hän kirjoittaa: “Ei kukaan ole puhdas synti-saastutuksesta, vaikkapa hän olisi vain yhden päivän vanha; ja koska synnynnäinen saastaisuus pestään pois kasteen kautta, tulevat pienet lapsetkin kastettaviksi. Sillä jollei joku synny vedestä ja Hengestä, ei hän voi tulla sisällä Jumalan valtakuntaan.” (Homil. XIV)

Hän jatkaa vielä: “Sillä he (=apostolit), joille jumalallisten salaisuuksien peitetyt asiat oli uskottu, tiesivät, että kaikissa on synnin luontainen saastutus, joka täytyy pestä veden ja Hengen kautta. Kukaan ei ole vapaa synnistä, vaikkapa hän olisi vain yhden päivän vanha.”

Hän todellakin tarkoittaa että kaste tarkoittaa myös pienimpiä lapsiakin. Olihan tuo käytäntö ikivanhana juutalaisena perimänä ollut vallitseva jo apostoleista alkaen. Hän kirjoittaa: “Kirkollisen ohjeen mukaan tulee kastaa myöskin pieniä lapsia.” (Homil. VIII, 3)

Origeneella apostolinen perimä eli successio apostolica ja opin oikeellisuus yhdistyivät. Hän kirjoittaa: “Kirkko on saanut apostoleilta perimätavan kastaa pieniäkin lapsia.” (Homil. V, 6)

3. Kaste toimitetaan kolmiyhteisen Jumalan nimeen

Kristillisessä kirkossa vallitseva Jeesuksen kaste, eli uudestisynnyttäminen vedestä ja Hengestä toimitetaan kolmiyhteisen Jumalan nimeen.

Matteuksen evankeliumin ja Kahdentoista Apostolin opin mukainen kastekäytäntö on vallinnut kaikkialla kristikunnassa.

Otetaanpa tästä esimerkkinä Pyhä Justinus Marttyyri, (noin 100/113 - noin 162/168)

Hän nimittää kastetta uudestisyntymäksi: “Sitten me johdatamme heidät paikkaan, jossa on vettä ja synnytämme uudestaan samalla uudestisyntymis-tavalla kuin mekin, sillä heidät pestään vedessä kaikkien Isän ja hallitsijan, Jumalan, ja meidän Lunastajamme Jeesuksen Kristuksen ja Pyhän Hengen nimessä.” Justinos kertoo miehistä ja naisista, jotka “jo lapsina ovat tehdyt opetuslapsiksi” viitaten ilmauksellaan Matteuksen kastekäskyyn jossa opetuslapseuttaminen tapahtuu kasteen toimittamisella.

Takaisin Matiaksen sivuille

/home/weby/roto/data/pages/text013.txt · Last modified: 2013/12/17 15:15 by matias