User Tools

Site Tools


txt009

Takaisin Matiaksen sivulle suomeksi

Loppiaissaarna 6.1.2009 Someron kirkossa klo 10 ja Somerniemen kirkossa klo 13.

Tietäjät kokivat suuren ilon lähestyessään Jeesusta: ”9 Kuninkaan sanat kuultuaan tietäjät lähtivät matkaan, ja tähti, jonka he olivat nähneet nousevan taivaalle, kulki heidän edellään. Kun tähti tuli sen paikan yläpuolelle, missä lapsi oli, se pysähtyi siihen. 10 Miehet näkivät tähden, ja heidät valtasi suuri ilo. 11 He menivät taloon ja näkivät lapsen ja hänen äitinsä Marian.”

Ilo ja riemu on todellinen niin tässä Beetlehemin tähden näkemisessä, kuin naisten kohdatessa enkelin joka kertoi Jeesuksen nousseen kuolleista: ” 5 Enkeli kääntyi naisten puoleen ja sanoi: “Älkää te pelätkö. Minä tiedän, että te etsitte ristiinnaulittua Jeesusta. 6 Ei hän ole täällä, hän on noussut kuolleista, niin kuin itse sanoi. Tulkaa katsomaan, tuossa on paikka, jossa hän makasi. 7 Menkää kiireesti sanomaan hänen opetuslapsilleen: 'Hän on noussut kuolleista. Hän menee teidän edellänne Galileaan, siellä te näette hänet.' Tämä oli minun sanomani teille. 8 Naiset lähtivät heti haudalta, yhtaikaa peloissaan ja riemuissaan, ja riensivät viemään sanaa Jeesuksen opetuslapsille.”(Matt.28:5-8) (1)

J.C. Fenton kertoo, että kulta, suitsuke ja mirha saattoivat olla maagikkojen käyttämiä aineita. Kun he antoivat nämä Jeesukselle, niin he julistivat lopettavansa nämä taikamenonsa. (2)

Tämän tulkinta ei ole uusi. Jo apostolinen isä Ignatius on tästä puhunut. Hän oli Syyrian Antiokian piispana noin vuosina 70-110 j.Kr.. Hän siis oli apostoli Johanneksen aikalainen. Erään perinteen mukaan apostoli Johannes eli vuoteen 104 j.Kr.. Tämän perinteen mukaan heillä oli yhteistä toiminta-aikaa noin 34 vuotta. Piispa Ignatius puhuu kolmesta julkihuutavasta salaisuudesta: 1. Marian neitsyydestä, 2. Jeesuksen syntymästä 3. ja Herramme kuolemasta.

Nämä kolme julkihuutavaa salaisuutta toimitettiin Jumalan hiljaisuudessa. Näissä tehtiin kaikki maagikkojen taiat tehottomiksi. Pahuuden kahleet katosivat näkymättömiin. Tietämättömyys hävisi. Vanhan maailmanajan vallat sortuivat ja Jumala ilmestyi ihmisenä tuoden ihmisille uuden iankaikkisen elämän. Kaikki tämä ilmoitettiin Beetlehemin tähdessä.

Ignatiuksen kirje efesolaisille 19 sanoo: ”Ja tämän maailman ruhtinaalta oli salassa Marian neitsyys ja hänen synnyttämisensä, samoin myös Herran kuolema kolme julkihuutavaa salaisuutta, jotka suoritettiin Jumalan hiljaisuudessa. 2. Kuinka ne ilmoitettiin maailmanajoille ? Tähti loisti taivaalla kirkkaammin kuin kaikki muut tähdet, sen valo oli sanomaton ja sen uutuus herätti hämmästystä. Kaikki muut tähdet auringon ja kuun keralla seisoivat kuorossa tuon tähden ympärillä, mutta se voitti valollaan kaikki. Ja oltiin siitä hämillä, mistä tämä uusi, noista eroava ilmiö oli kotoisin. 3. Siitä kävivät kaikki taikakeinot tehottomiksi, ja kaikki pahuuden kahleet katosivat näkymättömiin. Tietämättömyys hävisi, vanha valtakunta sortui Jumalan ilmestyessä ihmismuodossa uudeksi iankaikkiseksi elämäksi. Näin sai alkunsa se, mikä Jumalan luona oli valmistuneena. Siitä lähtien kaikki joutui liikkeelle, koska aikomus oli särkeä kuoleman valta.” (3) (Tätä voi verrata Fentonin antamaan tekstiin (4) ja saksalaiseen kriittisen laitoksen käännökseen(5) .)

Tietäjien lahjat olivat kuninkaalle sopivia(6):

Kulta Psalmissa 72 jakeessa 15 viittaa siihen, että Jeesukselle osoitettiin kuninkaallista kunnioitusta. Jeesus on Jumalan valtakunnan hallitsija: Luen koko yhteyden Psalmista 72, jakeet 1-19 Jumala, neuvo kuninkaalle lakisi, opeta oikeamielisyys hallitsijalle! 2 Hän jakakoon kansallesi oikeutta, köyhiä palvelijoitasi hän auttakoon, 3 niin vuoret kantavat rauhan hedelmää ja oikeus verhoaa kukkulat. 4 Olkoon hänen tuomionsa köyhän turva, maan vähäiset saakoot hänen apunsa, ja sortajat hän murskatkoon, 5 niin häntä kunnioitetaan polvesta polveen, niin kauan kuin kiertävät aurinko ja kuu. 6 Olkoon hän kuin sade kuivalle nurmelle, kuin maahan lankeava kevätsade. 7 Kukoistakoon oikeus hänen päivinään, ja vallitkoon rauhan runsaus, kunnes kuuta ei enää ole. 8 Merestä mereen hän hallitkoon, suurelta virralta maan ääriin asti. 9 Kumartakoot häntä aavikoitten asujat, hänen edessään viholliset nuolkoot tomua. 10 Saakoon hän Tarsisin ja meren saarten lahjat, Saban ja Seban kuninkaitten verot. 11 Kaikki kuninkaat kumartakoot häntä, ja palvelkoot häntä kaikki kansat, 12 sillä hän kuulee köyhän avunhuudot ja rientää turvattoman auttajaksi. 13 Hän säälii kurjaa ja avutonta ja pelastaa köyhät ahdingosta, 14 lunastaa heidät väkivallan ja sorron alta, ja jokaisen henki on hänelle kallis. 15 Eläköön hän kauan ja saakoon Saban kultaa. Rukoilkoon kansa aina hänen puolestaan, pyytäköön lakkaamatta hänelle siunausta, 16 niin maa kasvaa viljaa yltäkylläisesti, vainiot lainehtivat vuorten harjanteilla asti, laiho on sankka kuin Libanonin metsä ja lyhteet lukuisat kuin ruoho maassa. 17 Pysyköön hänen nimensä ikuisesti, muistettakoon se aina auringon alla. Tuokoon se kaikille siunausta, ja kansat ylistäkööt hänen onneaan. 18 Ylistetty on Herra, Israelin Jumala, ihmeelliset ovat hänen tekonsa, ei ole hänelle vertaa! 19 Ylistetty ikuisesti hänen nimensä kunnia. Maa on täynnä hänen kirkkauttaan. Aamen, Aamen.”

Kulta ja suitsuke Jes. 60:2 1 Nouse, loista kirkkaana, Jerusalem, sillä sinun valosi saapuu ja Herran kirkkaus koittaa sinun yllesi. 2 Katso, pimeys peittää maan, yön synkkyys kansat. Mutta sinun taivaallesi kohoaa aamunkoi, Herran kirkkaus hohtaa sinun ylläsi. 3 Niin kansat tulevat sinun valosi luo ja kuninkaat sinun aamunkoittoosi. 4 Nosta silmäsi, katso ympärillesi: he kaikki ovat kokoontuneet, he saapuvat, sinun poikasi, jotka tulevat kaukaa, sinun tyttäresi, joita sylissä kannetaan. 5 Sinä näet tämän kaiken ja loistat ilosta, rajusti lyö sydämesi, rintasi avartuu, kun meren rikkaudet vyöryvät rannoillesi ja sinun käsiisi annetaan kansojen vauraus, 6 kun sinut peittää kamelien paljous, Midianin ja Efan kamelintammojen vyöry. Koko Saban väki saapuu, kultaa ja suitsuketta kantaen, ja kaikki he ylistävät Herraa.

Mirhalla kuninkaan voitelu Ps. 45:9 2 Sydämeni on tulvillaan kauniita sanoja. Minä lausun säkeeni kuninkaalle – olkoon kieleni kuin taitavan kirjurin kynä. 3 Kuningas, olet kaunein ihmisten joukossa, sinun huulesi puhuvat suloisia sanoja. Siunatkoon Jumala sinua iäti! 4 Vyötä miekka kupeellesi, sankari, pukeudu valtaan ja loistoon. 5 Nouse taisteluun totuuden ja oikeuden puolesta, aja köyhän asiaa. Tehköön oikea kätesi pelottavia tekoja. 6 Olkoot nuolesi terävät, kansat alistukoot valtaasi, pettäköön vihollistesi rohkeus! 7 Sinun valtaistuimesi on niin kuin Jumalan, se pysyy ikuisesti, sinun valtikkasi on oikeuden valtikka. 8 Sinä rakastat oikeutta ja vihaat vääryyttä. Sen tähden Jumala, sinun Jumalasi, on nostanut sinut veljiesi joukosta ja voidellut sinut riemun öljyllä. 9 Vaatteesi tuoksuvat mirhalta, aaloelta ja kassialta. Norsunluupalatseista kaikuu sinun iloksesi kielisoitinten musiikki. 10 Hovisi kaunistuksena on kuninkaiden tyttäriä, kuningatar seisoo oikealla puolellasi yllään Ofirin kultaa. 11 Kuule, tyttäreni, kuuntele neuvoani. Unohda kansasi, unohda isäsi suku. 12 Sytyttäköön kauneutesi kuninkaan! Hän on sinun herrasi. Kumarru hänen eteensä, 13 sinä Tyroksen prinsessa. Maan rikkaat pyrkivät lahjoillaan sinun suosioosi. 14 Kuninkaan tytär saapuu palatsiin kaikessa loistossaan, hänen vaatteensa ovat kullalla kirjotut. 15 Juhlapuvussa hänet viedään kuninkaan eteen. Neidot, ystävättäret, seuraavat häntä. 16 Heitä viedään riemusaatossa, he astuvat kuninkaan palatsiin. 17 Nouskoot sinun poikasi, kuningas, isiesi sijaan, saat asettaa heidät ruhtinaiksi maahasi. 18 Minä säilytän nimesi polvesta polveen, ja sen tähden kansat ylistävät sinua nyt ja aina.

Suitsuke ja mirha Laulujen laulu 3: 6 Mikä tuolta tulee? Mikä saapuu autiomaasta? Se kohoaa kuin savupatsas, se tuoksuu mirhalta ja suitsukkeelta, outojen maiden ihojauheilta. 7 Katsokaa! Se on Salomon kantotuoli!

- - - - - - -

Tekstiä joka ei mahtunut saarnaan, koska siitä olisi tullut liian pitkä:

Tekstimme jakeessa 3 sanotaan: “Kun kuningas Herodes sen kuuli, hämmästyi hän ja koko Jerusalem hänen kanssaan.”

Jaakobin protoevankeliumissa luvussa 21 puhutaan tietäjien tulosta Jerusalemiin ja Beetlehemin tapahtumasta. Itse kertomus on pääpiirteissään samanlainen kuin Matteuksen evankeliumissa, mutta talon sijaan puhutaan luolasta. Myöskin Beetlehemin tähti on kuvattu niin voimakkaasti valaisevaksi, että kaikki muut tähdet sen rinnalla jäivät täysin pimentoon, ne eivät enää olleet näkyviä. Tästä tietäjät päättelevät kuninkaan syntyneen Israeliin.(7) (Englanniksi (8) ja ranskaksi (9) on netissä teksti Jaakobin protoevankeliumista)

Hämmästys on tässä enemmän kuin epäröivä ihmettely. Kuningas ja kansa huolestuivat.

Tekstimme 2 jakeessa: “Kussa on se syntynyt Juudalaisten kuningas? ”

Hän joka syntyi on enemmän kuin maallinen kuningas. Hän on Jumala itse joka on ottanut ihmisyyden olemukseensa Jumaluuden toisessa persoonassa.

Kirkkoisä Augustinus kirjoittaa Jumalan sanan eli siis Jumalan Pojan syntymästä.(10)

”Jumalan Sanaa, jonka kautta kaikki on tehty, ei pidä kuvitella muutoksen alaiseksi, kun hän tulee oltuaan jo olemassa. Ei, hän pysyy sinä mitä hän on, hän on kokonaann kaikkialla. Hän tulee kun hän ilmoittaa itsensä, hän tulee luo kun hän kätkeytyy, mutta kätkeytyneenä tai julkisena, hän on koko ajan läsnä, kuin valo näkevän silmille ja myös sokean : läsnä, se on toiselle näkyvä, samalla kun se toiselle jää toiselle. Samoin ääni on läsnä niin kuulevan kuin kuuron korville, mutta se on toiselle se on havaittavissa, muttei toiselle.

Eihän sinusta ole ihmeellistä se mikä koskee meidän puhettamme, meidän äänemme sointua, hetken asioita. Kun puhumme, niin toinen tavu esittäytyy tullakseen kuulluksi kun ensimmäinen lakkaa kajahtamasta ja kuitenkin jos joku kuulee, kaiken sen mitä sanomme, hän kuulee sen. Jos kaksi kuulijaa on läsnä, toinen kuulee yhtä hyvin kuin toinenkin ja kumpikin kuulee kaiken. Jos kokonainen joukko kuuntelee meitä hiljaa, he eivät paloittele ääniä annoksiin, niin kuin he tekevät ruualle, vaan se mitä sanomme on kokonaisuudessaan kaikille ja kokonaisuudessaan jokaikiselle.

Näin ollen miksi kieltäytyä uskomasta että sitä , mitä katoava ihmisen puhe on korville, Jumala Sana joka pysyy ikuisesti, on sitä asioille : toinen kuuluu kokonaisuudessaan kaikille, toinen on kokonaisuudessaan kaikkialla ja kaikki kokonaan samalla kertaa.

Miksi epäröidä tunnustaa Jumalaa pienen lapsen ruumiin rajoissa ? Eihän Jumala ole suuri ainemäärän vaan Voiman mukaan, hän joka Viisaudessaan antaa muurahaisille ja mehiläisille enemmän taitavuutta kuin aasille tai kamelille. Pienestä siemenestä kehittyy suuri viikuna kun taas paljon isommat siemenet antavat paljon pienempiä kasveja. Silmäterällä on annettu niin iso näkökyky että se voi yhdessä hetkessä silmäillä puoli taivasta. Yhdestä pisteestä, aivojen keskeltä, pursuaa esiin ja jakaantuu aistien toiminta ; sydän, niin heikko elin, antaa elämän ja liikkeen ruumiin kaikille osille. Tällä tavoin ja toisilla tämän lajin ihmeillä, Jumala juki-ilmoittaa suuruuden kaikkein pienimmissä asioissa, hän joka ei koskaan osoittaudu pieneksi sitä mikä meistä näyttää pieneltä.

Tämän vallan voimasta joka ei koskaan ole ahtaalla kaikkein ahtaimpien rajojen sisällä hän on hedelmöittänyt Neitsyen kohdun, ilman mitään ulkonaista toimenpidettä, ottamalla järkevän sielun ja sen kanssa ihmisen ruumiin. Hän on yhdistynyt tähän sieluun, tähän ruumiiseen ilman että olisi mitenkään menettänyt Jumaluuttaan, hän on todella tullut ihmiseksi touttaakseen ihmiselle paremman osan, suoden tämän saada nimen ja osallisuuden hänen kanssaan hänen Jumaluudestaan. Hän on antanut lähteä ulos neitseellisestä kohdusta, jonka hän jätti koskemattomaksi, lapsen jäsenet, hänet joka, ihmiseksi tullut, joiden Piiriin hän astui suljetun portin kautta. Jos kysyt selitystä, siinä ei ole mitään ihmettelemistä ; jos vaadit toista esimerkkiä, siinä ei ole mitään erityistä. Myönnä Jumalalle valta vidä päätökseen se mitä sinä et voi käsittää. Siinä tilassa kaikki tarvittava selitys perustuu sen voimaan joka sen vie päätökseen.

- - - - - - -

1.) J.C. Fenton. Saint Matthew. The Pelican New Testament Commentaries. ISBN 0 14 02 0488 1. ss 44-47.

2.) J.C. Fenton. Saint Matthew. The Pelican New Testament Commentaries. ISBN 0 14 02 0488 1. s 47. ”—they may all be gifts suitble for presentation to a king – see Ps. 72:15 (gold), Isaiah 60:2 (gold and frankincense), Ps. 45:8 (annointing a king with myrrh), Song of Songs 3:8 etc. (frankincense and myrrhI); or they may be the materials used by magicians: by offering them to Jesus, they are declaring the end of their practices.”

3.) Apostolisten isien kirjat sekä eräitä muita vanhimman kristillisen kirjallisuuden tuotteita Uuden testamentin ulkopuolelta. Suomentanut ja johdannolla varustanut Osvald Stenroth. Helsinki 1928. ss. 44-45.

4.) J.C. Fenton. Saint Matthew. The Pelican New Testament Commentaries. ISBN 0 14 02 0488 1. ss 44-47. ”From that time [i.e. The appearance of the star] all sorcery [mageia] and every evil spell began to lose their power ; the ignorance of wickedness began to vanish away ; the overthrow of the ancient dominion was being brought to pass, since God was appearing in human form unto newness of life eternal.” (Ignatius of Antioch. Letter to the Ephesians, 19)

5.) Die Apostolischen Väter. Griechisch-deutsche Parallelausgabe. Auf der Grundlage der Ausgaben von Franz Xavier Funk/Karl Bihlmeyer und Molly Whittaker, mit Übersetzungen von M. Dibelius und D. – A. Koch, neu übersetzt und herausgegeben von Andreas Lindemann und Henning Paulsen. Tübingen 1992. ss, 188-191. ”19,1. Und verborgen blieb dem Fürsten dieser Weltzeit die Jungfräulichkeit der Maria und ihre Niederkunft, gleichherweise auch der Tod des Herrn ; drei laut rufende Geheimnisse, die in dem Schweigen Gottes vollbracht wurden. 2. Wie wurden sie nun den Äonen offenbar? Ein Stern erstrahlte an Himmel heller als alle Sterne, und sein Licht war unaussprachlich, und seine Neuheit erregte Befremden. Alle übrigen Sterne aber zusammen mit Sonne un Mond umgaben den Stern im Chor; er aber übertraf mit seinem Licht sie alle, und Uhruhe herrschte, woher die neue, ihnen ungleidhartige Erscheinung wäre. 3. Von da an wurde alle Zauberei aufgelöst, und jede Fessel derr Schlechtigkeit verschwand ; die Unwissenheit wurde zerstört, die alte Herrschaft ging zugrunde. Gott offenbarte sich als Mensch zu einem neuen ewigen Leben. Seinen Anfang nahm, was bei Gott zur Vollendung gelangt war. Von da an war alles zugleich in Bewegung, weil die Vernichtung des Todes betrieben wurde.” Ignatiusbriefe. An die Ephesier 19.

6.) J.C. Fenton. Saint Matthew. The Pelican New Testament Commentaries. ISBN 0 14 02 0488 1. s 47. ”—they may all be gifts suitble for presentation to a king – see Ps. 72:15 (gold), Isaiah 60:2 (gold and frankincense), Ps. 45:8 (annointing a king with myrrh), Song of Songs 3:8 etc. (frankincense and myrrhI); or they may be the materials used by magicians: by offering them to Jesus, they are declaring the end of their practices.”

7.) J-M-S- Baljon. Commentaar op het Evangelie van Mattheus. Utrecht 1900. ss 16 – 22.

8.) http://www.newadvent.org/fathers/0847.htm tekstiä on englanniksi

9.) http://pagesperso-orange.fr/catholicus/Apocryphes/Apocryphe5.html osoitteessa on ranskaksi

10.) Henri Marrou avec la collaboration de A. – M. Bonnardière. Saint Augustin et l'augustinisme. ”Maitre Spirituels”. Bourges 1957. ss. 105-106.

- - - - - - -

Tekstiä eri kielillä joita vilkuilin valmistellessani loppiaissaarnaa 2009. Tähän näytteeksi ensimmäinen jae.

1. Suomi

1. Evankeliumi Matteuksen mukaan 2:1 Finnish: Bible (1776) Koska siis Jesus syntynyt oli Betlehemissä Juudan maalla, kuningas Herodeksen aikaan, katso, tietäjät tulivat idästä Jerusalemiin ja sanoivat:

2. Evankeliumi Matteuksen mukaan 2:1 Finnish: Pyhä Raamattu (1933/1938) Kun Jeesus oli syntynyt Juudean Beetlehemissä kuningas Herodeksen aikana, niin katso, tietäjiä tuli itäisiltä mailta Jerusalemiin,

2. Ruotsi 3. Matteus 2:1 Swedish (1917) När nu Jesus var född i Betlehem i Judeen, på konung Herodes' tid, då kommo vise män från österns länder till Jerusalem

3. Englanti

4. King James Bible Now when Jesus was born in Bethlehem of Judaea in the days of Herod the king, behold, there came wise men from the east to Jerusalem,

5. American King James Version Now when Jesus was born in Bethlehem of Judaea in the days of Herod the king, behold, there came wise men from the east to Jerusalem,

6. American Standard Version Now when Jesus was born in Bethlehem of Judaea in the days of Herod the king, behold, Wise-men from the east came to Jerusalem, saying,

7. Bible in Basic English Now when the birth of Jesus took place in Beth-lehem of Judaea, in the days of Herod the king, there came wise men from the east to Jerusalem,

8. Douay-Rheims Bible WHEN Jesus therefore was born in Bethlehem of Juda, in the days of king Herod, behold, there came wise men from the east to Jerusalem.

9. Darby Bible Translation Now Jesus having been born in Bethlehem of Judaea, in the days of Herod the king, behold magi from the east arrived at Jerusalem, saying,

10. English Revised Version Now when Jesus was born in Bethlehem of Judaea in the days of Herod the king, behold, wise men from the east came to Jerusalem,

11. New American Standard Bible (©1995) Now after Jesus was born in Bethlehem of Judea in the days of Herod the king, magi from the east arrived in Jerusalem, saying,

12, GOD'S WORD® Translation (©1995) Jesus was born in Bethlehem in Judea when Herod was king. After Jesus' birth wise men from the east arrived in Jerusalem.

13. Tyndale New Testament When Iesus was born in Bethlehem a town of Jury, in the time of king Herod. Behold, there came wise men from the east to Ierusalem

14. Weymouth New Testament Now after the birth of Jesus, which took place at Bethlehem in Judaea in the reign of King Herod, excitement was produced in Jerusalem by the arrival of certain Magi from the east,

15. Webster's Bible Translation Now, after Jesus was born in Bethlehem of Judea in the days of Herod the king, behold, there came wise men from the east to Jerusalem,

16. World English Bible Now when Jesus was born in Bethlehem of Judea in the days of King Herod, behold, wise men from the east came to Jerusalem, saying,

17. Young's Literal Translation And Jesus having been born in Beth-Lehem of Judea, in the days of Herod the king, lo, mages from the east came to Jerusalem,

4. Ranska 18. Matthieu 2:1 French: Louis Segond (1910) Jésus étant né à Bethléhem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem, 19. Matthieu 2:1 French: Darby Or, après que Jésus fut né à Bethléhem de Judée, aux jours du roi Hérode, voici, des mages de l'orient arrivèrent à Jérusalem, disant: 20. Matthieu 2:1 French: Martin (1744) Or Jésus étant né à Bethléhem, [ville] de Juda, au temps du Roi Hérode, voici arriver des Sages d'Orient à Jérusalem. 21. Matthieu 2:1 French: Ostervald (1744) Jésus étant né à Bethléhem, de Judée, au temps du roi Hérode, des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem,

5. Saksa 22. Matthaeus 2:1 German: Luther (1912) Da Jesus geboren war zu Bethlehem im jüdischen Lande, zur Zeit des Königs Herodes, siehe, da kamen die Weisen vom Morgenland nach Jerusalem und sprachen:

23. Matthaeus 2:1 German: Luther (1545) Da Jesus geboren war zu Bethlehem im jüdischen Lande, zur Zeit des Königs Herodes; siehe, da kamen die Weisen vom Morgenland gen Jerusalem und sprachen: 24. Matthaeus 2:1 German: Elberfelder (1871) Als aber Jesus zu Bethlehem in Judäa geboren war, in den Tagen Herodes’, des Königs, siehe, da kamen Magier (Morgenländische Priester und Sternkundige) vom Morgenlande nach Jerusalem, welche sprachen:

6. Hollanti 25. Mattheüs 2:1 Dutch Staten Vertaling Toen nu Jezus geboren was te Bethlehem, gelegen in Judea, in de dagen van den koning Herodes, ziet, enige wijzen van het Oosten zijn te Jeruzalem aangekomen.

7. Kreikka 000.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 2:1 Greek NT: Byzantine/Majority Text (2000) του δε ιησου γεννηθεντος εν βηθλεεμ της ιουδαιας εν ημεραις ηρωδου του βασιλεως ιδου μαγοι απο ανατολων παρεγενοντο εις ιεροσολυμα

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 2:1 Greek NT: Greek Orthodox Church Τοῦ δὲ Ἰησοῦ γεννηθέντος ἐν Βηθλέεμ τῆς Ἰουδαίας ἐν ἡμέραις Ἡρῴδου τοῦ βασιλέως, ἰδοὺ μάγοι ἀπὸ ἀνατολῶν παρεγένοντο εἰς Ἱεροσόλυμα

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 2:1 Greek NT: Textus Receptus (1550) του δε ιησου γεννηθεντος εν βηθλεεμ της ιουδαιας εν ημεραις ηρωδου του βασιλεως ιδου μαγοι απο ανατολων παρεγενοντο εις ιεροσολυμα

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 2:1 Greek NT: Stephanus Textus Receptus (1550, with accents) Τοῦ δὲ Ἰησοῦ γεννηθέντος ἐν Βηθλέεμ τῆς Ἰουδαίας ἐν ἡμέραις Ἡρῴδου τοῦ βασιλέως ἰδού, μάγοι ἀπὸ ἀνατολῶν παρεγένοντο εἰς Ἱεροσόλυμα

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 2:1 Greek NT: Textus Receptus (1894) του δε ιησου γεννηθεντος εν βηθλεεμ της ιουδαιας εν ημεραις ηρωδου του βασιλεως ιδου μαγοι απο ανατολων παρεγενοντο εις ιεροσολυμα

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 2:1 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. του δε ιησου γεννηθεντος εν βηθλεεμ της ιουδαιας εν ημεραις ηρωδου του βασιλεως ιδου μαγοι απο ανατολων παρεγενοντο εις ιεροσολυμα

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 2:1 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. with Diacritics Τοῦ δὲ Ἰησοῦ γεννηθέντος ἐν Βηθλέεμ τῆς Ἰουδαίας ἐν ἡμέραις Ἡρῴδου τοῦ βασιλέως, ἰδοὺ μάγοι ἀπὸ ἀνατολῶν παρεγένοντο εἰς Ἱεροσόλυμα

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 2:1 Greek NT: Westcott/Hort του δε ιησου γεννηθεντος εν βηθλεεμ της ιουδαιας εν ημεραις ηρωδου του βασιλεως ιδου μαγοι απο ανατολων παρεγενοντο εις ιεροσολυμα

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 2:1 Greek NT: Westcott/Hort with Diacritics Τοῦ δὲ Ἰησοῦ γεννηθέντος ἐν βηθλέεμ τῆς Ἰουδαίας ἐν ὴμέραις Ἡρῴδου τοῦ βασιλέως, ἰδοὺ μάγοι ἀπὸ ἀνατολῶν παρεγένοντο εἰς Ἱεροσόλυμα

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 2:1 Greek NT: Westcott/Hort, UBS4 variants του δε ιησου γεννηθεντος εν βηθλεεμ της ιουδαιας εν ημεραις ηρωδου του βασιλεως ιδου μαγοι απο ανατολων παρεγενοντο εις ιεροσολυμα

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 2:1 Greek NT: WH / NA27 / UBS4 Τοῦ δὲ Ἰησοῦ γεννηθέντος ἐν Βηθλέεμ τῆς Ἰουδαίας ἐν ἡμέραις Ἡρῴδου τοῦ βασιλέως, ἰδοὺ μάγοι ἀπὸ ἀνατολῶν παρεγένοντο εἰς Ἱεροσόλυμα

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 2:1 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated tou de iēsou gennēthentos en bēthleem tēs ioudaias en ēmerais ērōdou tou basileōs idou magoi apo anatolōn paregenonto eis ierosoluma tou de iEsou gennEthentos en bEthleem tEs ioudaias en Emerais ErOdou tou basileOs idou magoi apo anatolOn paregenonto eis ierosoluma

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 2:1 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated tou de iēsou gennēthentos en bēthleem tēs ioudaias en ēmerais ērōdou tou basileōs idou magoi apo anatolōn paregenonto eis ierosoluma tou de iEsou gennEthentos en bEthleem tEs ioudaias en Emerais ErOdou tou basileOs idou magoi apo anatolOn paregenonto eis ierosoluma

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 2:1 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated tou de iēsou gennēthentos en bēthleem tēs ioudaias en ēmerais ērōdou tou basileōs idou magoi apo anatolōn paregenonto eis ierosoluma tou de iEsou gennEthentos en bEthleem tEs ioudaias en Emerais ErOdou tou basileOs idou magoi apo anatolOn paregenonto eis ierosoluma

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 2:1 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated tou de iēsou gennēthentos en bēthleem tēs ioudaias en ēmerais ērōdou tou basileōs idou magoi apo anatolōn paregenonto eis ierosoluma tou de iEsou gennEthentos en bEthleem tEs ioudaias en Emerais ErOdou tou basileOs idou magoi apo anatolOn paregenonto eis ierosoluma

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 2:1 Westcott/Hort (1881) - Transliterated tou de iēsou gennēthentos en bēthleem tēs ioudaias en ēmerais ērōdou tou basileōs idou magoi apo anatolōn paregenonto eis ierosoluma tou de iEsou gennEthentos en bEthleem tEs ioudaias en Emerais ErOdou tou basileOs idou magoi apo anatolOn paregenonto eis ierosoluma

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 2:1 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated tou de iēsou gennēthentos en bēthleem tēs ioudaias en ēmerais ērōdou tou basileōs idou magoi apo anatolōn paregenonto eis ierosoluma tou de iEsou gennEthentos en bEthleem tEsioudaias en Emerais ErOdou tou basileOs idou magoi apo anatolOn paregenonto eis ierosoluma

8.. Latina 26. Latin: Biblia Sacra Vulgata cum ergo natus esset Iesus in Bethleem Iudaeae in diebus Herodis regis ecce magi ab oriente venerunt Hierosolymam

9. Espanja 27. Mateo 2:1 Spanish: La Biblia de las Américas (©1997) Después de nacer Jesús en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, he aquí, unos magos del oriente llegaron a Jerusalén, diciendo: 28. Mateo 2:1 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos (©2005) Después de nacer Jesús en Belén (Casa del Pan) de Judea, en tiempos del rey Herodes (el Grande), unos sabios (magos) del oriente llegaron a Jerusalén (Ciudad de Paz), preguntando: 29. Mateo 2:1 Spanish: Reina Valera (1909) Y COMO fué nacido Jesús en Bethlehem de Judea en días del rey Herodes, he aquí unos magos vinieron del oriente á Jerusalem, 30. Mateo 2:1 Spanish: Sagradas Escrituras (1569) Y cuando nació Jesús en Belén de Judea en días del rey Herodes, he aquí unos sabios vinieron del oriente a Jerusalén, 31. Mateo 2:1 Spanish: Modern Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes. Y he aquí unos magos vinieron del oriente a Jerusalén,

10. Italia 32. Matteo 2:1 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649) ORA, essendo Gesù nato in Betleem di Giudea, a’ dì del re Erode, ecco, de’ magi d’Oriente arrivarono in Gerusalemme, dicendo: 33. Matteo 2:1 Italian: Riveduta Bible (1927) Or essendo Gesù nato in Betleem di Giudea, ai dì del re Erode, ecco dei magi d’Oriente arrivarono in Gerusalemme, dicendo:

11. Portugali 34. Mateus 2:1 Portugese Bible Tendo, pois, nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que vieram do oriente a Jerusalém uns magos que perguntavam:   

12. Romania 35. Matei 2:1 Romanian: Cornilescu După ce S'a născut Isus în Betleemul din Iudea, în zilele împăratului Irod, iată că au venit nişte magi din Răsărit la Ierusalim,

13. Norja 36. Matteus 2:1 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930) Da Jesus var født i Betlehem i Judea, i kong Herodes' dager, se, da kom nogen vismenn fra Østerland til Jerusalem og sa:

14. Tanska 37. Matthæus 2:1 Danish Men da Jesus var født i Bethlehem i Judæa, i Kong Herodes's Dage, se, da kom der vise fra Østerland til Jerusalem og sagde:

15. Venäjä 38. От Матфея 2:1 Russian: Synodal Translation (1876) Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском во дницаря Ирода, пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят: 39. От Матфея 2:1 Russian: Victor Zhuromsky NT Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском во дни царя Ирода, пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят: 40. От Матфея 2:1 Russian koi8r Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском во дни царя Ирода, пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят:

16. Bulgaria 41. Матей 2:1 Bulgarian А когато се роди Исус във Витлеем Юдейски, в дните на цар Ирода, ето, мъдреци от изток пристигнаха в Ерусалим.

17. Kroatia 42. Evanðelje po Mateju 2:1 Croatian Bible Kad se Isus rodio u Betlehemu judejskome u dane Heroda kralja, gle, mudraci se s Istoka pojaviše u Jeruzalemu

18. Tsekki 43. Matouš 2:1 Czech BKR Když se pak narodil Ježíš v Betlémě Judově, za dnů Herodesa krále, aj, mudrci od východu slunce přijeli do Jeruzaléma,

19. Puola 44. Polish: Biblia Gdanska A gdy się Jezus narodził w Betlehemie Judzkiem za dnia Heroda króla, oto mędrcy ze wschodu słońca przybyli do Jeruzalemu, mówiąc:

20. Ukraina 45. Матей 2:1 Ukrainian: NT Як же народивсь Ісус у Витлеемі Юдейському за царя Ірода, прийшли мудрцї зі сходу в Єрусалим,

21. Albania 46. Mateu 2:1 Albanian Pasi Jezusi lindi në Bethlehem të Judesë në kohën e mbretit Herod, ja që disa dijetarë nga lindja arritën në Jeruzalem,

22. Arabia 47 ﻣﺘﻰ 2:1 Arabic: Smith & Van Dyke ولما ولد يسوع في بيت لحم اليهودية في ايام هيرودس الملك اذا مجوس من المشرق قد جاءوا الى اورشليم

23. Baski 48. Euangelioa S. Mattheuen araura.  2:1 Basque (Navarro-Labourdin): NT Iayo cenean bada Iesus Bethlehem Iudeacoan regue Herodesen demborán, huná, Çuhurrac Orientetic ethor citecen Ierusalemera,

24. Esperanto 49. La evangelio laŭ Mateo 2:1 Esperanto Kaj kiam Jesuo estis naskita en Bet-Lehxem de Judujo en la tempo de la regxo Herodo, jen sagxuloj el la oriento venis al Jerusalem, dirante:

25. Haitin croele 50. Matye 2:1 Haitian Creole Bible Jezi te fèt lavil Betleyèm nan peyi Jide, sou tan wa Ewòd. Apre li te fèt, kèk nèg save ki konn etidye zetwal yo soti nan peyi solèy leve, yo rive lavil Jerizalèm.

26 Heprea 51. Matthew 2:1 Hebrew Bible ויהי כאשר נולד ישוע בבית לחם יהודה בימי הורדוס המלך ויבאו מגושים מארץ מזרח ירושלימה לאמר׃

27. Indonesia 52. MATIUS 2:1 Indonesian - Bahasa Indonesia Sehari-hari (BIS) Yesus dilahirkan di kota Betlehem di negeri Yudea pada masa pemerintahan Raja Herodes. Pada waktu itu beberapa ahli ilmu bintang dari Timur datang ke Yerusalem. 53. MATIUS 2:1 Indonesian - Terjemahan Baru (TB) Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman raja Herodes, datanglah orang-orang majus dari Timur ke Yerusalem

54. MATIUS 2:1 Indonesian - Terjemahan Lama (TL) Setelah lahir Yesus di Bethlehem di tanah Yudea, pada zaman Baginda Herodes, maka datanglah beberapa orang majus dari benua sebelah timur ke Yeruzalem,

28. Kabyle 55. Matthew 2:1 Kabyle: NT Sidna Ɛisa ilul di taddart n Bitelḥem, di tmurt n Yahuda di lweqt n ugellid Hiṛudus ameqqran, kra n imusnawen usan-d si cceṛq ɣer temdint n Lquds, iwakken ad steqsin :

29. Latvia 56. Sv. Matejs 2:1 Latvian New Testament Kad Jēzus ķēniņa Heroda laikā bija dzimis jūdu Betlēmē, gudrie no austrumiem aizgāja uz Jeruzalemi,

30. Liettua 57. Evangelija pagal Matà 2:1 Lithuanian Jėzui gimus Judėjos Betliejuje karaliaus Erodo dienomis, štai atkeliavo į Jeruzalę išminčiai iš Rytų ir klausinėjo:

31. Maori 58. Matthew 2:1 Maori Na, i te mea kua whanau nei a Ihu ki Peterehema o Huria, i nga ra o Kingi Herora, na, ka haere mai etahi Maki i te rawhiti ki Hiruharama,

32. Shuari 59. Matthew 2:1 Shuar New Testament Jutφa nunkanam Pirin pΘpru ana nui Jesus akiiniamiayi. Nuisha N· nunka akupniuri Irutisauyayi. Akiiniamtai ti neka apach nantu Tßtainmaaniya JerusarΘn pΘprunam Tßarmiayi.

33. Swahili 60. Matayo 2:1 Swahili NT Yesu alizaliwa mjini Bethlehemu, mkoani Yudea, wakati Herode alipokuwa mfalme. Punde tu baada ya kuzaliwa kwake, wataalamu wa nyota kutoka mashariki walifika Yerusalemu,

34. Takalog 61. Mateo 2:1 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) Nang ipanganak nga si Jesus sa Bet-lehem ng Judea sa mga kaarawan ng haring si Herodes, narito, ang mga Pantas na lalake ay nagsidating sa Jerusalem mula sa silanganan, na nagsisipagsabi,

35. Turkki 62. Matta 2:1 Turkish İsanın Kral Hirodes devrinde Yahudiyenin Beytlehem Kentinde doğmasından sonra bazı yıldızbilimciler doğudan Yeruşalime gelip şöyle dediler: ‹‹Yahudilerin Kralı olarak doğan çocuk nerede? Doğuda Onun yıldızını gördük ve Ona tapınmaya geldik.››

36. Uma 63. Matthew 2:1 Uma New Testament Yesus putu hi ngata Betlehem tana' Yudea nto'u poparenta-na Magau' Herodes. Nto'u toe, ba hangkuja dua tauna rata hi Yerusalem ngkai ngata to molaa tono' mata'eo. Torata toera, tauna to nginca mponaa tanda hi betue'.

37. Unkari 64. Máté 2:1 Hungarian: Karoli A mikor pedig megszületik vala Jézus a júdeai Bethlehemben, Heródes király idejében, ímé napkeletrõl bölcsek jövének Jeruzsálembe, ezt mondván:

38. Vietnami 65. Ma-thi-ô 2:1 Vietnamese (1934) Khi Ðức Chúa Jêsus đã sanh tại thành Bết-lê-hem, xứ Giu-đê, đang đời vua Hê-rốt, có mấy thầy bác sĩ ở đông phương đến thành Giê-ru-sa-lem,

Takaisin Matiaksen sivulle suomeksi

/home/weby/roto/data/pages/txt009.txt · Last modified: 2010/01/17 13:46 by matias