User Tools

Site Tools


txt009

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
txt009 [2010/01/17 13:43]
matias
txt009 [2010/01/17 13:46] (current)
matias
Line 161: Line 161:
 Kirkkoisä Augustinus kirjoittaa Jumalan sanan eli siis  Jumalan Pojan syntymästä.(10)  Kirkkoisä Augustinus kirjoittaa Jumalan sanan eli siis  Jumalan Pojan syntymästä.(10) 
  
-”Jumalan Sanaa, jonka kautta kaikki on tehty, ei pidä kuvitella muutoksen alaiseksi, kun hän tulee oltuaan jo olemassa. Ei, hän pysyy sinä mitä hän on, hän on kokonaann kaikkialla. Hän tulee kun hän ilmoittaa itsensä, hän tulee luo kun hän kätkeytyy, mutta kätkeytyneenä tai julkisena, hän on koko ajan läsnä, kuin valo näkevän  silmille ja myös sokean : läsnä, se on toiselle näkyvä, samalla kun se toiselle  jää toiselle. Samoin ääni on läsnä niin kuulevan kuin kuuron  korville, mutta se on toiselle se on havaittavissa, muttei toiselle.  +”Jumalan Sanaa, jonka kautta kaikki on tehty, ei pidä kuvitella muutoksen alaiseksi, kun hän tulee oltuaan jo olemassa. Ei, hän pysyy sinä mitä hän on, hän on kokonaann kaikkialla. Hän tulee kun hän ilmoittaa itsensä, hän tulee luo kun hän kätkeytyy, mutta kätkeytyneenä tai julkisena, hän on koko ajan läsnä, kuin valo näkevän  silmille ja myös sokean : läsnä, se on toiselle näkyvä, samalla kun se toiselle  jää toiselle. Samoin ääni on läsnä niin kuulevan kuin kuuron  korville, mutta se on toiselle se on havaittavissa, muttei toiselle. 
-     + 
-Eihän sinusta ole ihmeellistä se mikä koskee meidän puhettamme, meidän äänemme sointua, hetken asioita. Kun puhumme, niin toinen tavu esittäytyy tullakseen kuulluksi kun ensimmäinen lakkaa kajahtamasta ja kuitenkin jos joku kuulee, kaiken sen mitä sanomme, hän kuulee sen. Jos kaksi kuulijaa on läsnä, toinen kuulee yhtä hyvin kuin toinenkin ja kumpikin kuulee kaiken. Jos kokonainen joukko kuuntelee meitä hiljaa, he eivät paloittele ääniä annoksiin, niin kuin he tekevät ruualle, vaan se mitä sanomme on kokonaisuudessaan kaikille ja kokonaisuudessaan jokaikiselle. +Eihän sinusta ole ihmeellistä se mikä koskee meidän puhettamme, meidän äänemme sointua, hetken asioita. Kun puhumme, niin toinen tavu esittäytyy tullakseen kuulluksi kun ensimmäinen lakkaa kajahtamasta ja kuitenkin jos joku kuulee, kaiken sen mitä sanomme, hän kuulee sen. Jos kaksi kuulijaa on läsnä, toinen kuulee yhtä hyvin kuin toinenkin ja kumpikin kuulee kaiken. Jos kokonainen joukko kuuntelee meitä hiljaa, he eivät paloittele ääniä annoksiin, niin kuin he tekevät ruualle, vaan se mitä sanomme on kokonaisuudessaan kaikille ja kokonaisuudessaan jokaikiselle.
  
 Näin ollen miksi kieltäytyä uskomasta että sitä ,  mitä katoava ihmisen puhe on korville, Jumala Sana joka pysyy ikuisesti, on sitä asioille : toinen kuuluu kokonaisuudessaan kaikille, toinen on  kokonaisuudessaan kaikkialla ja kaikki kokonaan samalla kertaa. Näin ollen miksi kieltäytyä uskomasta että sitä ,  mitä katoava ihmisen puhe on korville, Jumala Sana joka pysyy ikuisesti, on sitä asioille : toinen kuuluu kokonaisuudessaan kaikille, toinen on  kokonaisuudessaan kaikkialla ja kaikki kokonaan samalla kertaa.
  
-Miksi epäröidä tunnustaa Jumalaa pienen lapsen ruumiin rajoissa ? Eihän Jumala ole suuri ainemäärän vaan Voiman mukaan, hän joka Viisaudessaan antaa muurahaisille ja mehiläisille enemmän taitavuutta kuin aasille tai kamelille. Pienestä siemenestä kehittyy suuri viikuna kun taas   paljon isommat siemenet antavat paljon pienempiä kasveja. Silmäterällä  on annettu niin iso näkökyky että se voi yhdessä hetkessä silmäillä puoli taivasta. Yhdestä pisteestä, aivojen keskeltä, pursuaa esiin ja jakaantuu aistien toiminta ;  sydän, niin heikko elin, antaa elämän ja liikkeen ruumiin kaikille osille. Tällä tavoin ja toisilla tämän lajin ihmeillä, Jumala juki-ilmoittaa suuruuden kaikkein pienimmissä asioissa, hän joka ei koskaan osoittaudu pieneksi sitä mikä meistä näyttää  pieneltä.             +Miksi epäröidä tunnustaa Jumalaa pienen lapsen ruumiin rajoissa ? Eihän Jumala ole suuri ainemäärän vaan Voiman mukaan, hän joka Viisaudessaan antaa muurahaisille ja mehiläisille enemmän taitavuutta kuin aasille tai kamelille. Pienestä siemenestä kehittyy suuri viikuna kun taas   paljon isommat siemenet antavat paljon pienempiä kasveja. Silmäterällä  on annettu niin iso näkökyky että se voi yhdessä hetkessä silmäillä puoli taivasta. Yhdestä pisteestä, aivojen keskeltä, pursuaa esiin ja jakaantuu aistien toiminta ;  sydän, niin heikko elin, antaa elämän ja liikkeen ruumiin kaikille osille. Tällä tavoin ja toisilla tämän lajin ihmeillä, Jumala juki-ilmoittaa suuruuden kaikkein pienimmissä asioissa, hän joka ei koskaan osoittaudu pieneksi sitä mikä meistä näyttää  pieneltä. 
-  +
 Tämän vallan voimasta joka ei koskaan ole ahtaalla kaikkein ahtaimpien rajojen sisällä hän on hedelmöittänyt Neitsyen kohdun, ilman mitään ulkonaista toimenpidettä, ottamalla järkevän sielun ja sen kanssa ihmisen ruumiin. Hän on yhdistynyt tähän sieluun, tähän ruumiiseen ilman että olisi mitenkään menettänyt Jumaluuttaan, hän on todella tullut ihmiseksi touttaakseen ihmiselle paremman osan, suoden tämän saada nimen ja osallisuuden hänen kanssaan hänen Jumaluudestaan.  Hän on antanut lähteä ulos neitseellisestä kohdusta, jonka hän jätti koskemattomaksi, lapsen jäsenet, hänet joka, ihmiseksi tullut, joiden Piiriin hän astui suljetun portin kautta. Jos kysyt selitystä, siinä ei ole mitään ihmettelemistä ; jos vaadit toista esimerkkiä, siinä ei ole mitään erityistä.  Myönnä Jumalalle valta vidä päätökseen se mitä sinä et voi käsittää.  Siinä tilassa kaikki tarvittava selitys perustuu  sen  voimaan joka sen vie päätökseen.      Tämän vallan voimasta joka ei koskaan ole ahtaalla kaikkein ahtaimpien rajojen sisällä hän on hedelmöittänyt Neitsyen kohdun, ilman mitään ulkonaista toimenpidettä, ottamalla järkevän sielun ja sen kanssa ihmisen ruumiin. Hän on yhdistynyt tähän sieluun, tähän ruumiiseen ilman että olisi mitenkään menettänyt Jumaluuttaan, hän on todella tullut ihmiseksi touttaakseen ihmiselle paremman osan, suoden tämän saada nimen ja osallisuuden hänen kanssaan hänen Jumaluudestaan.  Hän on antanut lähteä ulos neitseellisestä kohdusta, jonka hän jätti koskemattomaksi, lapsen jäsenet, hänet joka, ihmiseksi tullut, joiden Piiriin hän astui suljetun portin kautta. Jos kysyt selitystä, siinä ei ole mitään ihmettelemistä ; jos vaadit toista esimerkkiä, siinä ei ole mitään erityistä.  Myönnä Jumalalle valta vidä päätökseen se mitä sinä et voi käsittää.  Siinä tilassa kaikki tarvittava selitys perustuu  sen  voimaan joka sen vie päätökseen.     
  
/home/weby/roto/data/pages/txt009.txt · Last modified: 2010/01/17 13:46 by matias